Vragen? - verkoop@4office.be - tel: +32 (0)55 427 140 - fax: +32 (0)92 70 15 36 © 4office
url
Naar algemene voorwaarden.

Verkoopsvoorwaarden professionele gebruikers

Prijzen

De getoonde prijzen zijn excl.BTW en mogelijke taksen. De prijzen zijn exclusief accijnsrechten van toepassing in bepaalde landen.

Levering en leveringskosten

Wij bezorgen u de goederen per koerierdienst. Desgewenst kan u een ander leveradres opgeven.

In België(*)

Bestelling vanaf €75,00 (excl.BTW) worden franco bezorgd. Voor bestellingen minder dan €75,00 (excl.BTW) is er €5,00 transportkosten.

In Nederland(*):

Bestelling vanaf €75,00 (excl.BTW) worden franco bezorgd. Voor bestellingen minder dan €75,00 (excl.BTW) is er €5,00 transportkosten.

(*) Bestelbedrag exclusief postzegels en taksen.

Betaling

Voor uw eerste bestelling vragen wij betaling binnen de 8 dagen factuurdatum, daarna zijn de normale betalingsvoorwaarden 30 dagen factuurdatum.
Bij bestellingen van meer dan € 500.00 in België, € 350.00 in Nederland wordt 70% voorschot gevraagd.
Facturen worden per email in pdf gemaild aan de besteller. Electronische apparaten (harddrive's, laptop's, etc...) worden uitsluitend mits vooruitbetaling geleverd.
Onder alle omstandigheden kan om vooruitbetaling verzocht worden.

Uitvoering van uw bestelling

Uw bestelling zullen we met de nodige zorg uitvoeren. Per e-mail ontvangt u een bevestiging van uw bestelling. Indien de levering niet uitvoerbaar blijkt, dan zullen wij u eveneens inlichten.

Garantie

Artikelen die niet geschikt zijn of gebreken vertonen kunnen binnen de maand na levering geruild of terugbetaald worden.

Terugnames en klachten omtrent leveringen

Retouradres: 4office, Industrielaan 14, 9660 Brakel, België

Geschil

Het Belgische recht is van toepassing. In geval van geschil zal alleen de Rechtbank van Oudenaarde bevoegd zijn.

* De goederen worden vervoerd op risico van de koper.
* Om geldig te zijn moeten alle klachten binnen de 8 dagen na ontvangst der goederen gemeld worden.
* Alle betalingen geschieden contant, tenzij anders overeengekomen.

* De niet betaalde rekening geeft vanaf de vervaldag recht op 10 % interest per jaar. Bij niet-betaling binnen de 30 dagen na verzending van de rekening wordt het verschuldigd bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling met 10% vermeerderd, ten titel van forfaitaire schadevergoeding, met een minimum van 20€. Al de protest- en gerechtskosten zijn bovendien ten laste van de schuldenaar.

* Indien een retourzending plaatsvindt, waarmee wij ons niet akkoord hebben verklaard en wij die toch ontvangen, geschiedt dit steeds onder voorbehoud van rechten en voor rekening van de koper, en wordt de zending ter beschikking van de koper en voor zijn rekening en risico opgeslagen.

* De opgegeven leveringstermijn is louter indicatief en bindt ons niet. Behoudens uitdrukkelijke bepaling heeft de koper geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de bestelling of verkoop wegens vertraging in de levering, onder welke vorm ook.
Cookies helpen ons bij het leveren van onze diensten. Door gebruik te maken van onze diensten, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Meer informatie